Stratejik Planlama

Müşterilerimizin pazarlama planlarını anlamak ve reklam yatırımı stratejilerini bu doğrultuda yönlendirmek öncelikli hedefimizdir.

Markalarımızın ihtiyaçlarını saptar, pazarı, ürünü ve hedef kitlemizi etkin bir şekilde tanımaya çalışırız. Hedeflenen nihai tüketiciyi doğru metodlar kullanarak dinlemenin inanılmaz başarılar getirebileceğini düşünürüz.

Gerekli durumlarda marka ve kampanyanın ihtiyaçlarına yönelik araştırmaların modellenmesine destek oluruz.

Tüketici ve pazara ait elimizdeki tüm verileri kullanarak reklam yatırımı yol haritamızı belirler müşterimizle mutabakat sağlarız.

Medya Planlama

Reklam yatırımlarının doğru hedef kitleye en etkin şekilde ulaşması için gereken yol haritası marka ekiplerimiz içinde belirleniyor ve müşterimiz ile mutabakat sağlıyoruz.

Marka ekiplerimiz Online ve Offline medya planlama süreçlerinin tamamını kendi içinde yönetebilir ve optimize edilebilir yeterlilikte.

Medya Satın Alma

Markalarımızın doğru fiyat ve yayınla buluşabilmesi için sektörel öngörülerde bulunuruz.

Pazarda var olan fiyat yapısı ile doğru kıyaslamalar yapar, markalarımız özelinde düşünülmüş etkin pazarlık stratejileri geliştiririz.

Tüm aşamalarda kişi başı erişim maliyetlerini olabilecek en düşük seviyede tutmak asıl hedefimizdir.

Raporlama

Reklamverenlerimiz ile birlikte belirlediğimiz kampanya performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığını düzenli olarak raporlarız. Elde edilen öğretileri bir sonraki kampanyanın performansının arttırılması için kullanır ve planlarımızı geliştiririz.

Medya ortamı ve rekabet analizleri oluşturarak markalarımız ile paylaşır düzenli olarak durum değerlendirmesi yaparız.

Medya ve pazarlama trendlerini takip eder önemli gelişmeleri reklamverenlerimiz zamanında paylaşırız.